Blog

Truukjes

15-07-2022

De agrarische sector is nogal onder de aandacht. Het zou mooi zijn als het over de producten gaat en de manier waarop deze geproduceerd worden. Dan is er veel te vertellen over gezonde voeding, duurzame productie, vakmanschap en innovatie. En dan kunnen we het ook heel goed hebben over de stappen die we moeten maken op de route van duurzaamheid....

Vooruitgang

21-06-2022

"We hebben als maatschappij een stikstofprobleem!" Dat schijnt algehele consensus te zijn. En de voor de hand liggende oplossing is om te zorgen voor minder stikstof. Dat leidt tot beperkingen in de bouw, verkeer en landbouw om verlaging van het stikstofniveau te realiseren. Makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. Was het maar zo.

"Duurzaam heeft 50 tinten groen." Een opmerking die werd gemaakt in de evaluatie van een duurzaamheidsproject. Bedoeld werd dat duurzaamheid vele aspecten heeft en dat focus op één van de aspecten soms betekent dat grote duurzaamheidsstappen achterwege blijven. De agrarische sector heeft last van deze enkele focus. De maatschappij en allerhande...