Blog

Het is niet voor het eerst dat ik me verbaas over de houding rond biologisch. Maar al te vaak wordt biologische landbouw als de oplossing voor de problemen gepositioneerd. Een visie van het ministerie over kringlooplandbouw: oplossing biologisch. Afnemende biodiversiteit: oplossing biologisch. Lokale productie: oplossing biologisch. Grootschalige...

Op deze website en ook in onze printuitgave 'v/d Grond' staan regelmatig verhalen over plantversterkers. De zoektocht naar stoffen die planten 'weerbaar' maken is feitelijk nieuw in het optimaliseren van plantengroei. Een nieuw spoor met nieuwe vragen. Maar tegelijkertijd een spoor dat in allerlei visies wordt onderstreept.