Gewasinfo spruiten oktober 2022

Spruitenplatform 2022

Het spruitenplatform heeft onderdak geboden aan 44 objecten verdeeld over 4 thema's, 17 participanten op een perceel van 1,2 ha in Mijnsheerenland. 22 september hebben de participanten het onderzoeksveld bezocht. Daarbij ontstonden er mooie inhoudelijke discussies over perspectieven voor de toekomst. Belangrijke constatering was dat pasklare oplossingen niet voor handen liggen. Het spruitenplatform biedt inzichten maar dat zijn inzichten waarbij nog veel onderzoek nodig is. De zorg dat de tijd om deugdelijk onderzoek te doen te kort is was algemeen aanwezig. Daarmee is het belang van het spruitenplatform groot maar is de communicatie over het platform zeker zo belangrijk.

De onderzoek thema's in 2022 zijn trips, koolwittevlieg, luizen en slakken. Het Spruiten-collectief legt de basisfinanciering voor dit onderzoek. Daarnaast financiert ook het bedrijfsleven aan dit onderzoek. Deze opzet betekent dat het budget verviervoudigd. 

De volgende partijen financieren mee aan het spruitenplatform:

Agrifirm, Basf, Bakker Barendrecht, Bayer, Belchim, Cebeco Agro, Certis, Corteva, CZAV, Van Iperen, Ecostyle, FMC, Modify, Nufarm, Oro Agri, Pireco en Syngenta. En uiteraard het Spruiten-collectief.


RESERVEER in de Agenda:                 Bezoek aan het spruitenplatform op zaterdag 12 november. Vanaf ca. 13:00 uur.

 Toelichting van de onderzoeken. discussie en netwerken. Toelichting door Agrifirm, CZAV, Van Iperen en Vertify.

Uitgebreide agenda volgt


Politiek in de spruiten

In navolging van de inspanningen om politiek en samenleving te benaderen om de uitdagingen in de spruitenteelt te bespreken is er een bijeenkomst geprikt op 25 november. De uitnodiging is inmiddels verstuurd en de eerste reacties zijn binnen.


Markt en kosten

Het perspectief voor de prijsvorming in de komende periode lijkt vrij gunstig. De opbrengsten zijn beperkt. En de producties in Zuid-Europa hebben last van droogte en hitte tijdens het planten. Daarmee lijkt een reële prijsvorming logisch. Maar vooral ook noodzakelijk. Kostenstijgingen afgelopen jaar lopen richting 20% en zullen in de markt terug verdiend moeten worden. De geschetste schaarste is een gelegenheid om de noodzakelijke kostenstijging onder de aandacht te brengen bij marktpartijen om daardoor een reële prijs te kunnen realiseren. 


Spruiten op televisie

Afgelopen zomer heeft André Noordhoek medewerking verleend aan het onderdeel Barometer van RTL Z. Daarin is te zien welke moeilijkheden er zitten aan de teelt van spruiten. Een mooie manier om de teelt en het product spruiten onder de aandacht te brengen. Het programma komt binnenkort beschikbaar. Voor abonnees van Videoland is de reportage nu al te zien.

Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Daarnaast zal vakblad 'v/d Grond' worden gebruikt om zowel de leden als de enkele niet leden te informeren. Leden kunnen zich via de www.spruiten-collectief.nl aanmelden voor specifieke informatie over het collectief.


Informatie

Meer weten neem gerust contact op. Zijn er collega's die nog geen lid zijn van het Spruiten-collectief, trek ze erbij in het belang van het collectief. Aanmelden@Spruiten-collectief.nl