Gewasinfo witlof september 2022


Witlof Biennale 2022

Geef op voor het te laat is

Tijd vliegt!

Voor het geval je het nog niet gedaan hebt, het is tijd om te registreren voor de Witlof Biënnale 2022. De Witlof Biënnale is op 7 en 8 oktober in het witlofmuseum in Kampenhout, België.


De Witlof Biënnale trekt telers, verwerkers en handelaren uit heel Europa en daarbuiten, en biedt een netwerkmogelijkheid voor besluitvormers die de conferentie bijwonen. Naast de conferentie is er ook een technisch bezoek en verschillende sociale evenementen om de netwerken en contacten tussen de Europese witlofgemeenschap te versterken. Het bestuur van Witcop ua heeft overnacht in Novotel in Leuven Centrum.   

Witlof Biennale: Registreren


Werkgroep promotie witlof

Naar aanleiding van discussie op de witlofdag afgelopen februari. Is een brainstorm georganiseerd samen met alle afzetpartijen van witlof. Uit deze brainstorm is een werkgroep benoemd die een promotieplan uit gaat werken. Inmiddels heeft de werkgroep een voorstel uitgewerkt. Deze wordt gepresenteerd op 29 september in Lexmond. Alle Witloftelers zijn welkom op deze bijeenkomst.

Alle telersverenigingen zijn vertegenwoordigd aangevuld met de telers die geen lid zijn van een afzetorganisatie.

Meer weten? Neem contact op.

Witlofpromotie: presentatie van ideeën door Susan van Horssen (Fossa Eugenia) en Martine Lisseveld-Reijngoudt (Reijnpack BV

Wanneer : donderdag 29 september 2022

Tijd : 19.00 uur

Plaats : Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond

Agenda:

  • Wat heeft de werkgroep tot nu toe gedaan
  • Wat zijn de ideeën / plannen
  • Hoe gaan we dit uitvoeren
  • Kostenoverzicht en bijdrage door sponsoren en telers
  • Rondvraag

Graag ontvangen wij, uiterlijk 23 september 2022, een berichtje of U aanwezig bent.


Rassenbijeenkomst


20 oktober vindt een rassenbijeenkomst plaats bij Selles in IJsselmuiden. Daar worden ook de eerste resultaten van het onkruidonderzoek getoond. Deze bijeenkomst wordt voorafgegaan aan een rondgang langs witlofvelden.

Rassen van Chicosem en Hazera van verschillende herkomsten zullen worden getoond en toegelicht. 


 

Agenda

- 29 september, Witlofpromotie bijeenkomst, Huis Het Bosch, Lexmond.

- 7 en 8 oktober Witlof Biënnale, Kampenhout België

- 13 oktober, Robotdag, Zeeland, Noord-Brabant

- 20 oktober IJsselmuiden Rassenbijeenkomst; middagprogramma