Kenniscafé VollegrondsgroenteSmart.net

18 februari 2022, 14.00 uur - 16.30 uur - aansluitend Vrijdagmiddag Borrel

't Fortuin Wervershoof (Dorpsstraat 190)

  • Helpt actuele perceelinformatie om betere beslissingen te nemen?
  • Geeft inzicht in temperatuur en RV in het gewas een beter inzicht op ziekteverspreiding?
  • Zorgen metingen van temperatuur en RV in de bodem voor meer effectieve maatregelen?
  • Maken ziektemodellen duidelijk welk moment van ingrijpen optimaal is?

Vragen die komend jaar beantwoord gaan worden exclusief voor de abonnees van Vollegrondsgroente.net met de inzet van sensoren.

In het kader van kennisverrijking, innovatie en digitalisering nodigen wij u graag uit voor een kennisbijeenkomst en netwerkborrel georganiseerd door Vollegrondsgroente.net in samenwerking met AppsforAgri.

VollegrondsgroenteSmart.net
Na een succesvolle proefperiode in 2021 zien we kansen voor het uitbreiden van het verzamelen en delen van gegevens en data met telers die zich aansluiten bij VollegrondsgroenteSmart.net.

Samen met de reeds beschikbare FieldMate Sensoren wordt een dekkend netwerk gecreëerd. Daarmee komt data beschikbaar van percelen in de regio. De data wordt op basis van wetenschappelijke modellen omgezet naar betrouwbare informatie en teeltadviezen. Alle FieldMate sensoren die via Vollegrondsgroente.net worden besteld zijn inzichtelijk voor de deelnemende telers.

Naast dat wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan het VollegrondsgroenteSmart.net, staat deze samenwerking ook in het teken van kennisverrijking.

Agrometeorologisch specialist Erno Bouma, bekend van het boek Weer & Gewasbescherming, houdt deze middag een interactieve lezing. Erno is specialist in het combineren van meteorologische omstandigheden, plantenziekten en plagen. In 2017 hebben Erno Bouma en AppsforAgri de handen in één geslagen met één doel, een oplossing ontwikkelen dat telers helpt bij het maken van de juiste keuzes om hun gewas gezond te houden.Kan je met gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid de mate van infectiedruk bepalen? En kan je met informatie van omgevingsfactoren eerder en preventief handelen om het gewas goed te beschermen en daarmee het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen reduceren? Sensoren geven extra informatie om de juiste tijdstip van maatregelen te nemen, voor gewasbescherming, bemesting of beregening.

Meld u aan via www.vgsmartnet.nl

Deze bijeenkomst is voor abonnees van Vollegrondsgroente.net, of zij die zich willen aansluiten bij het netwerk. 

Programma

14.00 Inloop met koffie en thee
14.15 Introductie SmartFarm en Vollegrondsgroente.net
14.30 Erno Bouma:
- Agronomische toelichting gewasbescherming in relatie tot de plant
- Hoe deze kennis wordt gebruikt in een adviessysteem
- Agronomische kijk op adviesmodellen gewasziekte voorspelling en spuit planner
- Wat is het effect van verschillende meet hoogtes / weerstations
16.00 Interactie met de aanwezigen
16.30 Netwerkborrel met een hapje en een drankje